Szanowni  Klienci !

Informujemy, że firma P.H. PISAREK Sp.j. od dnia 07.01.2021r. będzie obsługiwała Państwa pod nową nazwą TRIFOX Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Konwaliowej 21. Dotychczasowe warunki współpracy pozostaną niezmienione.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej platformy sprzedażowej i rejestrację pod adresem
www.trifox.pl Kliknięcie w powyższy link spowoduje przekierowanie na nową stronę.

Strona znajduje się w fazie wczesnego dostępu, pełna funkcjonalność zostanie wprowadzona wkrótce, przepraszamy za opóźnienie.


Dear Customers !

Please be advised that, P.H. PISAREK Sp.j. will continue to cooperate with all Customers under the new name TRIFOX Sp. z o.o.from 07.01.2021, with headquarter in Bielsko-Biała at Konwaliowa 21 street. The previous terms of cooperation will remain unchanged.

We invite You to visit the new business platform and register at
www.trifox.pl Clicking on the link above will redirect You to a new page.

he website is in the early access phase, full functionality will be introduced soon, We apologize for the delay.